Home Slider, આંતરરાષ્ટ્રીય

ભારતીયોનું લોહી ચૂસ્યું, 800 પાઉન્ડ ચૂકવીને કોલેજ પર પોતાનું નામ લખાવ્યું; યેલ યુનિવર્સિટીએ હવે માફી માગી

યેલ યુનિવર્સિટીનો પાયો હજારો અને લાખો ગુલામોનું લોહી ચૂસીને બનાવવામાં આવ્યો હતો. યેલ, આજે વિશ્વની ટોચની યુનિવર્સિટીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે, […]