Home Slider, Live Updates, આંતરરાષ્ટ્રીય, ન્યૂઝ બ્રીફ

કેનેડામાં ‘રેઇન ટેક્સ’ની જાહેરાત, લોકો પર આર્થિક બોજો વધશે

ટોરન્ટો : કેનેડામાં રેઈન ટેક્સની જાહેરાત કરાતા લોકોમાં આક્રોશ વધ્યો છે. વરસાદનું જેટલું પાણી ગટરમાં જશે એટલો વધારે ટેક્સ લોકોએ […]